Maison Francis Kurkdjian Paris 香水刻字現場活動

法國頂級調香大師 Francis Kurkdjian,20年前進入頂級調香工藝的領域,曾與多位世界著名的設計師合作,打造40多款聞名世界的香氣,是當代最優秀調香大師。

台中新光三越 | 台北微風信義

 • 03_1456009d-b478-4e39-8ff6-3e16b008138a - MSA玻璃雕刻
 • 18_85fec82d-3272-4f23-8170-41453a2c91a7 - MSA玻璃雕刻
 • 15_d7938144-79d0-4bd9-8f02-8b31e8862d95 - MSA玻璃雕刻
 • 07_487a8499-db88-4dbb-a5e5-cd9445861c49 - MSA玻璃雕刻
 • 12_c6722d4f-412d-4d02-bc4b-c185c1b9df14 - MSA玻璃雕刻
 • 05_0e60055a-69ff-4b8b-a5e4-68bdf1026697 - MSA玻璃雕刻
 • 06_2c6eaef3-5096-4614-baf8-6f52447ea4e2 - MSA玻璃雕刻
 • 01_caf72d70-a26f-4442-b39f-810c70508c4b - MSA玻璃雕刻
 • 09_4d1edae3-7366-4455-97a1-f99764e648a6 - MSA玻璃雕刻
 • 16_f955e0e7-a893-4d3d-8c92-27fde584e04e - MSA玻璃雕刻
 • 14_1983cdab-62c8-416f-a2ec-62f939ec64da - MSA玻璃雕刻
 • 13_56bcbbe0-f8da-4e3a-ab26-b4ce465fac3b - MSA玻璃雕刻
 • 11_3333cfe3-9b88-4a9e-81d3-83b5bdf2413e - MSA玻璃雕刻
 • 10_d425ebb5-4afe-42e5-8009-37274ed19726 - MSA玻璃雕刻
 • 19_127c722d-2a12-4ef1-8789-d68cdb7bd431 - MSA玻璃雕刻
 • 04_bbdb6102-0898-48e6-94ee-34313e05147f - MSA玻璃雕刻
 • 17_9a6b0190-997b-4d88-8989-ab8b33d22202 - MSA玻璃雕刻
 • 08_a0520f61-d7f2-4852-990d-d3c0a74fb187 - MSA玻璃雕刻